Namen projekta za gradbeno dovoljenje (PGD), je le pridobitev gradbenega dovoljenja. Vključuje vodilno mapo z lokacijskimi podatki in vse druge potrebne mape z načrti in elaborati.